• English
  • | Bulgarian

20' Флат рак - 20 футов контейнер платформа с под и две къси неподвижни стени.