• English
  • | Bulgarian

20' Опън топ - 20 футов контейнер за насипни товари с мек таван от мушама.

40' Опън топ - 40 футов контейнер за насипни товари с мек таван от мушама.

40' Флат рак - 40 футов контейнер платформа с под и две къси неподвижни стени.